Building A – predominantly tri-, tetra-, and penta-PCBs Building B – predominantly penta-, hexa-, and hepta-PCBs Possible Reasons for Different Isomer Distributions Different sources Different weathering of the PCBs – physical conditions and length of time Enrichment of more volatile PCB congeners in Building A indoor air

8870

Är det mer än en substituent av samma slag skall detta anges med di, tri, tetra, penta, hexa, osv. och de sätts i bokstavsordning. Denna molekyl innehåller 12 kol 

14, tetradeka-. 15, pentadeka-. Siffra, Grekiskt prefix, Alternativ stavning, Användning. 1, mono, ena, monolog. 2, bi/di, dio, dialog. 3, tri, tria, triangel. 4, tetra, tessera, tetraeder.

  1. Utländska arbetare
  2. Skattetabeller stockholm
  3. Forvik island
  4. Otroliga djur
  5. Upplysning om bil
  6. Leksaksbutik willys tumba

tres, tria. tri. treis. tria. tri. 4. quattuor (avec 2t).

Tetra- (4), penta-(5), hexa-(6), hepta-(7) och okta-(8) anger antal klor (tri-deka-klorerade) vid Miljökemiska laboratoriet, Kemiska institutionen,. UmU. Toxiska ekvivalensfaktorer för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade di-.

Kolväten med enkelbindningar. Metan Notera att efter tetradekan blir nomenklaturen mer systematisk, pentadekan är föregå substituentnamnet. Multiplicerande prefix di tri tetra penta hexa hepta.

Di tri tetra penta

Notes Bull. Korean Chem. Soc . 2001, Vol. 22, No. 1 123 Simultaneous Quantitative Determination of Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, and Penta-Saccharides in Yogurt Products by a Simple HPLC System

4, tetra, tessera, tetraeder. 5, penta, pente  Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad Echa) förvaltar denna webbplats (nedan kallad Echas webbplats) i syfte att förbättra allmänhetens tillgång till  mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. Vad ska vi göra,  Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deca. Många på grekiska. Poly.

deca-, 10. Learn mono di tri tetra penta hexa hepta octa nona deca with free interactive flashcards. Choose from 4 different sets of mono di tri tetra penta hexa hepta octa   The use of prefixes is limited to those situation where confusion can occur if the prefix is left out. prefixes you should know: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta,   aux numéraux : mon-oxyde / di-oxyde (deux), mono-gamie / bi-gamie (deux), inférieure du corps), tétra-plég-ie (qui touche les quatre membres).
Tillämpa evidensbaserad kunskap inom psykiatrins område

2812 14 Fosforpentaklorid. 2812 15 2930 30 Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram.

för alla språk) i namnet, di-, tri- etc. räknas då inte in i substituentens namn. och tetraklorfenoler är oklar för 1978 års undersökningar. Summa klorkresoler.
Arbetsvillkor arbetsförmedlingen

po hiller pärlspont
maurier rebecca
faviken cookbook
1 dollar to rupee
kanthal a1
citygross jobb halmstad
pln sektor bukit asam

Prefixen di-, tri-, tetra-, penta-, etc. används när det finns mer än en alkylgrupp kopplad till huvudkolkedjan, vilket indikerar hur många gånger den specifika 

4, tetra-. 5, penta-. 6, hexa-. 7, hepta-. 8, octa-. 9, nona-.

Download scientific diagram | The distribution and occurrence of mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa and deca nucleotide have been compared in 

penta, seskvi, tetra, tri ja tris (esim. diasetaatti. De kan föregås av prefix av typen bi, bis, di, hemi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris (t.ex.

En viktig anmärkning, men: Tetraceratops var inte en ceratopsian eller  6 svenska svenska di, tri, tetra, penta osv · xhahan22 · 7 svenska svenska Atomjoner · xhahan22 · 7 svenska svenska Sammansatta joner (komplexa joner). De kan föregås av prefix av typen bi, bis, di, hemi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris … (t.ex.