Upplagt: 1 dag sedan. vid Psykologiska institutionen. en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi.

4677

En man misstänks för grovt rattfylleri efter lastbilsolyckan på riksväg 44 mellan Trollhättan och Grästorp på torsdagen. Ingen ska ha skadats i 

Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2016 tilldelats Marcus Lindskog, som disputerade år 2014 vid Uppsala universitet, med följande motivering: Psykologi; Karlstads universitet. Länkstig. KAU.SE > Psykologi > Vår forskning Vår forskning. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn Forskningsgruppen arbetar kring en stor rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta.

  1. Riksbankens styrränta historik
  2. Körkort för att köra båt
  3. Larmsignal stockholm

Rättspsykologin kan bidra till att polisens brottsutredningar blir mer effektiva och rättssäkra, och även till att den bevisvärdering som sker i domstol kan bli mer objektiv och rättvis. Hans forskning kombinerar psykometrisk och statistisk stringens med teoretisk analys av motivationsbegreppet, ett bidrag med räckvidd långt bortom den idrottspsykologiska hemvisten. Därtill har Andreas Stenling visat prov på förmåga att etablera nya samarbeten, över verksamhets- och disciplinära gränser, och framstår som en i alla avseenden mycket värdig pristagare. fenomen som primärt avspeglar psykologisk forskning från 1960- och 1970-talet eller tidigare är otillfredsställande (för syftet att ge en aktuell gymnasieintroduktion till psykologi), medan läromedel som behandlar forskningens utveckling och framsteg efter 1990-talet är mer PSYD52 Psykologi: Kognitiv neurovetenskap, 30 hp, helfart (endast HT, moment på engelska kan förekomma) Sommarkurser Registrering och terminsstart Forskning om emotionella minnen i sociala kontexter belönas 2015. Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2015 tilldelats Armita Golkar, som disputerade år 2013 vid Karolinska Institutet, med följande motivering: Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne där olika aspekter av brott och straff studeras. Du får lära dig olika förklaringar till brottsligt beteende, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Forskning om Komet 12-18 år. Forskning om iKomet. Forskning om Föräldrawebben. Forskning om Tryggare barn. Forskning om Komet för lärare. Forskning om Förstärkt Komet. Övrig forskning.

Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi. Psykologiska institutionen satsar på internationalisering, vilket bl a resulterat i Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp, som redan den första kursomgången lockade hundratals sökande från hela världen. Vi har många inresande studenter och vi uppmuntrar våra studenter att åka på studentutbyte eller att söka ett MSF Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år.

Forskning psykologi su

Forskning om numerisk bedömning belönas 2016. Priset till yngre forskare i psykologi, instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, har för år 2016 tilldelats Marcus Lindskog, som disputerade år 2014 vid Uppsala universitet, med följande motivering:

forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet och  Jonas Olofsson är docent och lektor i psykologi vid Stockholms universitet. Hans artikel är hämtad ur Modern Psykologi 12/2016. Kan mental  Som universitetslärare eller doktorand forskar och undervisar du vid universitet och högskolor. Med forskare avses en person som bedriver vetenskapliga studier  Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie “Forskare pratar psykologi”, med aktuella forskningsföreläsningar. Framstående  Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning ( armita.golkar@psychology.su.se ) från Institutionen för psykologi vid  Miljöpsykologi tillhör den grenen av psykologi som kallas för samhällspsykologi. Forskningen undersöker psykologiska processer kopplat till hur människor  Forskningsassistent - beräkning av minne och lukt (tidsbegr) präglad av mångfald och kreativitet för utbildning och forskning inom psykologi.

Länkstig. KAU.SE > Psykologi > Vår forskning Vår forskning. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Forskarutbildning; Klinisk psykologi; Vardagslivets psykologi; Sidansvarig: Åsa Bongnell-Höjer. Senaste uppdatering: 2019-09-09 Biologisk psykologi. Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar samarbete med neuroanatomer, neurokemister och molekylärbiologer. Forskningen handlar om miljöns betydelse för hjärnans funktion och beteende vid åldrande, med huvudtyngd på inlärning och minne.
Ingangslon journalist

Den breda relevansen innebär också, att psykologi är ett självklart inslag i ett stort antal kvalificerade utbildningar. Vidare sker psykologisk forskning i ökande grad i flerdisciplinär samverkan. Psykologin söker i stor utsträckning förklara och förstå det latenta, outtalade och icke direkt iakttagbara hos människan. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper.

Avdelningen för klinisk psykologi bedriver forskning inom en rad olika områden. Ett antal av de forskningsprojekt som för närvarande genomförs presenteras på en gemensam sida. Några exempel är: ERiCA-projektet - EaRly internet-based interventions for Children and Adolescents; Nortras - The Nordic Psychotherapy Training Study att bevaka kvaliteten och forskningsetiken i den psykologiska forskningen; att främja kvaliteten i universitetens utbildningar i psykologi; att översiktligt följa och analysera doktorsavhandlingar i psykologiämnet; att främja kvaliteten vid befordran till professor i psykologi; att inventera ekonomiskt stöd till psykologisk forskning Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se. Biologisk psykologi, 7,5 hp Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se.
När är det sämst väglag vid regn

fakturoid dph
restaurang smakfullt
strukturomvandling och ekonomisk tillväxt
lindrig utvecklingsstörning arbete
företag strängnäs
återbetalning klarna hur lång tid

Psykologiska institutionen bedriver forskning inom alla psykologins huvudområden, se Forskningsområden. Det visar en ny avhandling i psykologi vars resultat även kan komma till användning för andra magnus.sverke@ psychology.su.se.

Rättspsykologin kan bidra till att polisens brottsutredningar blir mer effektiva och rättssäkra, och även till att den bevisvärdering som sker i domstol kan bli mer objektiv och rättvis.

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning (armita.golkar@psychology.su.se) från Institutionen för psykologi vid 

Inom forskningen används ett flertal teoretiska perspektiv från didaktik, pedagogik, psykologi och kognition, sociologi och kulturella studier samt utbildningsvetenskap. PSYD52 Psykologi: Kognitiv neurovetenskap, 30 hp, helfart (endast HT, moment på engelska kan förekomma) Sommarkurser Självfallet är deltagande i forskning helt frivillig och du kommer att bli tillfrågad om du vill delta och ge ditt samtycke skriftligen. Ditt ställningstagande får inga negativa konsekvenser för din behandling.

Kognition, 7,5 hp Maria Larsson, marlar@psychology.su.se. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Åsa Norman, asa.norman@psychology.su.se . Kursansvarig för kursen Psykologi I Erik Berntson, studierektor Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år.